Meist

Noortekeskus on koht, kuhu võivad tulla kõik noored!!!

Oleme avatud esmaspäevast reedeni: 08.00 - 20.00

Mängutuba: 16.00 - 20.00

10.00 - 19.00 Murede, probleemide ja kusimustega, või oma ideedega voõb psühholoogi või noorsootöötajate poole pöörduda.

Kohtla-Järve Noortekeskus on  2300 m² suur  ning  teda ümbritseb territoorium  üldpinnaga 1,5 ha.  Hoone on kahekorruseline, selle üks tiib (alumine korrus on Kohtla- Järve Noortekeskuse kasutuses, hoone teisel korrusel teises osas  tegutsevad mitmed spordiklubid, laulu ja tantsu kollektiivid, kunsti stuudio, ettevõtjad ja muu. 

Noortekeskus on Kohtla-Jarve linna eelarvest finantseeritav kohaliku omavalitsuse asutus, mis tegeleb noorsootoo korraldamisega linnas. Noortekeskus asutati selleks, et luua noortele tingimused arendavaks tegevuseks valjaspool pere-konda, tasemeopet ja tooaega, toetada noorte sotsialiseerimist ning soodustada nende kujunemist uhiskonna hasti toimetulevateks liikmeteks. Kohtla-Jarve Noorte-keskus alustas oma tegevust 2004. a. Keskuse tegevuse eesmark on arendada ja koordineerida noorsootood Kohtla-Jarve linnas. 

Me tegeleme Kohtla-Järve  noorsoopoliitika  väljatöötamisega, mis  hõlmab noorte  elu erinevaid  külgi. Tahame, et  noored oleksid terved,  aktiivsed, haritud ja töökad!

 

Noorsootööl on kümme valdkonda:

 • erinoorsootöö (töö riskigruppidega),
 • huvialaharidus  (õppekavajärgne vaba aja tegevus, sh ka noorsootöö koolis),
 • teavitamine (info noortest ja noortele) ning nõustamine ja uuringud,
 • noorsootööalane koolitus- täiend- ja ümberõpe,
 • noorte tervistav ja arendav puhkus (noortelaagrite tegevus),
 • noorte töökasvatus (töömalevad),
 • rahvusvaheline noorsootöö,
 • noorsootöö struktuurid ja noorte osalus.

Noortekeskus tegeleb vähemal või suuremal määral kõigi Noorsootöö strateegias 2006-2013 toodud tegevusvaldkondadega. Noortekeskuse töö on kooskõlas ja kattub täies mahus Noorsootöö strateegiaga.

Noortekeskuse juurde on loodud 3 organisatsiooni:

 1. Psühholoogide ja sotsiaaltöötajate liit - nimetatud valdkondade spetsialistide tegevuse koordineerimine, spetsialistide koolituse organiseerimine,  sotsiaal-psühholoogilise abi osutamine, aktiivne osalemine Noortekeskuse tegevustes.
 2. Lastevanemate liit « Harmoonia » - lastevanemate üldsuse  aktiviseerimine laste ja noorte probleemide lahendamisel, koolituste organiseerimine, konverentside läbiviimine,  aktiivne osalemine  Noortekeskuse tegevustes.
 3. Noorsooorganisatsioon «Noorte aktivistide organisatsioon» (NAO) - noorte  positiivse  potentsiaali aktiviseerimine, osalemine  linna noorsoopoliitika väljatöötamisel, konverentside  ja muude erinevate noortele huvipakkuvate  ürituste korraldamine. 

Kõik kolm ülalnimetatud organisatsiooni teevad omavahel  tihedat koostööd täiendades edukalt  üksteist. Selliste liitude loomise eesmärgiks on  pere ja fundamentaalsete moraalinormide osatähtsuse  tõstmine ühiskonnas;  ühiskonnas  eitava seisukoha väljakujundamine ainete suhtes, mis tekitavad sõltuvust; noorte positiivse potentsiaali  arendamine ja toetus.   

Enamus meie keskuse töötajaid omavad kõrgharidust  ja suurt  töökogemust  noortega. 

Iga päev (kaasaarvatud  puhkepäevad)  käib  meie keskuses  väga palju  lapsi ja noori. Iga üks leiab  meie juures endale meelepärase tegevuse. Keegi teeb sporti, keegi  tegeleb laulmisega,  keegi veedab aega  mängudetoas,  keegi  käib teatristuudios,  keegi kinostuudios, diskorid ja muusikasõbrad  valmistavad ette muusikaprogramme diskode ja teiste ürituste jaoks , peale selle  osaleb suur hulk  noori   erinevate  Noortekeskuse ürituste ettevalmistamisel,  keegi tuleb  lihtsalt saamaks talle vajalikku informatsiooni, keegi vajab psühholoogi abi  ja selle ta ka saab.  Ja palju muud. 

Me oleme koostööks avatud kõigile koostööst  huvitatud   organisatsioonidele ja eraisikutele ning oleme seda ka juba  mitmeid kordi tõestanud.

Sihtgrupp:

- lapsed vanuses 5-13 eluaastat  (vaba aja sisustamine,  tervislike eluviiside propageerimine ... ) ligikaudu 100 inimest kuus

- noored vanuses 14-25 eluaastat (vaba aja sisustamine, tervislike eluviiside propageerimine,  koolivaheajal tööga kindlustamine,  elukutsevalik, koolitused, konverentsid, noorsoopoliitika, positiivse potentsiaali arendamine....) ligikaudu 500 inimest kuus

- lapsevanemad (lastevanemate üldsuse  aktiviseerimine laste ja noorte probleemide lahendamisel, sotsiaal-psühholoogilise abi osutamine abivajajatele, koolitused, konverentsid...) ligikaudu 70 inimest kuus

- pedagoogid, psühholoogid ja sotsiaaltöötajad (noortega töötavate spetsialistide aktiviseerimine, jõupingutuste koordineerimine erinevate probleemide lahendamisel,    vajaliku koolituse organiseerimine, abi osutamine  spetsialistidele endile  erinevate probleemide lahendamisel....)   ligikaudu 60 inimest kuus   

- piiratud võimalustega inimesed (sealhulgas  noored) (koolitused,  konsultatsioonid, seminarid  jne).

- linna elanikud ja külalised ( laste ja noorte kuritegevuse  vähenemine,  sotsiaalsete pingete vähenemine;   kasusaajate kindlat arvu  öelda  pole võimalik , kuid  see peaks  jääma kümnetesse  tuhandetesse).Peale selle planeerime  nimetud ruumis avada  infopunkti noortele, kus  nad saavad  vajalikku informatsiooni elukutsevalikute suhtes. See aitab lahendada tööpuuduse probleemid meie regioonis.  Noortekeskus  teeb aktiivset tööd linna kõikide  õppeasutustega,  aga ka asutustega kes  tegelevad  kultuuriga ja spordiga.

Kõikide sihtgruppide liikmete koguarv - ligikaudu 10 tuhat inimest aastas.

 
Eesti keel  Vene keel 
  Meie facebook.com
_______________________ 

NK laul

KJarve laul 

 

 
har_tead_small.jpg
sotsfond_small.jpg 
entk.jpg
 
ank_logo_tekst_korval.png