Meist arrow Noorsootöö
Noorsoot??

KOHTLA-JÄRVE NOORTEKESKUS ON AVATUD  KÕIGILE!

x       Noortekeskuse  territooriumil  ja noortekeskuses endas toimuvad  regulaarselt  üritused noortele.

x       Noortekeskuse territooriumil   mängivad lapsed pidevalt jalgpalli ja muid mänge, vihmase ilmaga mängitakse varikatuste all.

x       Noortekeskus realiseerib regulaarselt erinevaid projekte

         (loodus, vabatahtliku liikumine, töökasvatus, tervisliku eluviisi propageerimine ja muud)

x       Kõik noortekeskuse töötajad (psühholoogid, sotsiaaltöötajad ja  noorsootöötajad) on noortele avatud  ja töötavad  pidevalt nendega.

x       Avatud on külalistetuba ja saal, kus noored joovad teed,   valmistavad ette üritusi (õpivad tantse, koostavad programme,  discorid  mängivad muusikat jne.) 

x       Noortekeskuse juures on loodud: discorite liit, Noorte Aktivistide  Organisatsioon, lastevanemate liit, psühholoogide ja sotsiaaltöötajate liit -kõik need liidud ja organisatsioonid on avatud uutele liikmetele. 

x       Mängude tuba on avatud vastavalt graafikule, kuid  tihti küsivad noored võtmeid ka  muul ajal.  Seal saavad nad mängida lauamänge,  olla arvutis, samuti aga ka juua teed ja lihtsalt juttu ajada.

Kõik see on avatud igaühele ja tasuta!

Noorsootööl on kümme valdkonda:

  1. erinoorsootöö (töö riskigruppidega),
  2. huvialaharidus ja huvitegevus  (õppekavajärgne vaba aja tegevus, sh ka noorsootöö koolis),
  3. noorte teavitamine
  4. noorte nõustamine
  5. noorsoo-uuringud
  6. noorsootööalane koolitus- täiend- ja ümberõpe,
  7. noorte tervistav ja arendav puhkus (noortelaagrite tegevus),
  8. noorte töökasvatus (töömalevad),
  9. rahvusvaheline noorsootöö,
  10. noorte osalus.

Noortekeskus tegeleb vähemal või suuremal määral kõigi Noorsootöö strateegias 2006-2013 toodud tegevusvaldkondadega. Noortekeskuse töö on kooskõlas ja kattub täies mahus Noorsootöö strateegiaga.

Noortevaldkonna arengukava

 
Eesti keel  Vene keel 
  Meie facebook.com
_______________________ 

NK laul

KJarve laul 

 

 
har_tead_small.jpg
sotsfond_small.jpg 
entk.jpg
 
ank_logo_tekst_korval.png